Consultaties

De consultaties zijn uitsluitend na afspraak.Maak een afspraak

Huisbezoeken

Kom op raadpleging als het kan. Huisbezoeken zijn voor zwaar zieke en minder mobiele patiƫnten.

Het werken in de consultatieruimte biedt voor de patiƫnt en de arts het meeste voordeel: het dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking, het onderzoek gebeurt in ideale omstandigheden.


Attesten en formulieren

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor naar de raadpleging te komen.

Als arts mogen wij enkel attesten voorschrijven die stroken met de waarheid. Maak het mij daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


Voorschriften

Ik schrijf steeds medicatie voor een periode tot de volgende consultatie, waarop we controle nodig achten.

Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn.


Raadpleeg online uw medisch dossier

zoek www.mijngezondheid.be

log in met uw identiteitskaart of de app its-me

klik op www.myhealthviewer.be of cozo.be